Bắc California > Communication

DIRECTV

DIRECTV

Nhận được hơn 8 đài Việt, bao gồm 5 đài độc quyền! Chương trình Việt ngữ bắt đầu từ $14 99/tháng cho 12 tháng cộng thêm lệ phí SBTN a la carte Yêu cầu kích hoạt chương trình tiêu chuẩn
Xem chi tiết

19/02/2016

Vina Communication

Vina Communication

Refer friends and Family $100 FOR YOU in bill credits $100 FOR THEM in bill credits FAST 50mbps Comcast internet & Full HDTV ONLY $64.99/mo. FREE Installation/FREE HD/FREE
Xem chi tiết

19/02/2016

Satellite TV & Antenna

Satellite TV & Antenna

Nhận gắn các loại Satellite TV & Antenna Ngoài ra có chương trình mới xem đài miễn phí: Soccer – UFC – ESPN – Movies – SBTN & 15 đài VN. GẮN MOUNT TV ALARM & CAMERA
Xem chi tiết

19/02/2016