Bắc California > Cửa sắt

NAM CỬA SẮT

NAM CỬA SẮT

CHUYÊN LÀM MỚI, SỬA CHỮA TẤT CẢ CÁC LOẠI CỬA SẮT, HÀNG RÀO, CỬA SỔ THOÁT RA AN TOÀN KHI HỎA HOẠN, RACK XE TRUCK, GIÁ VÕNG. ĐẶC BIỆT: HÀN NHÔM, INOX, THAU.
Xem chi tiết

22/02/2016

CÔNG TY CỬA SẮT VINACO ORNAMENTAL IRON & REPAIR

CÔNG TY CỬA SẮT VINACO ORNAMENTAL IRON & REPAIR

Cửa sắt xếp (Folding gate). - Hàng rào sắt, cổng sắt kéo hoặc đẩy ra vô (Sliding or swinging). - Cửa sổ sắt với hệ thống thoát ra an toàn khi hỏa hoạn (Fire release).
Xem chi tiết

22/02/2016

LAM CÔNG TY CỬA SẮT

LAM CÔNG TY CỬA SẮT

Cửa sắt xếp (folding gate). - Hàng rào sắt, cổng sắt kéo hoặc đẩy ra vô (Sliding or swinging) cửa sổ sắt, với hệ thống thoát ra an toàn khi hỏa hoạn (Fire release). Balcony, Handrail.
Xem chi tiết

22/02/2016

TRUNG CỬA SẮT

TRUNG CỬA SẮT

Chuyên làm mới và sửa chữa tất cả các loại cổng sắt, hàng rào sắt, cửa sổ sắt cho nhà ở, apartment hay cơ sở thương mại. Chain-link fence gate (privacy slat) Folding gate (Security style)
Xem chi tiết

22/02/2016