Bắc California > EYE CARE

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG, M.D

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG, M.D

CHUYÊN TRỊ: Mắt khô, mắt ngứa, mắt mờ, chảy nước mắt sống, mắt đỏ, mắt lông quặm, mắt cườm khô, mắt cườm ướt, mắt mộng thịt, mắt kéo mây, mắt nhìn thấy có chấm đen
Xem chi tiết

18/02/2016