Luật Sư NGUYỄN THU HƯƠNG

Tổ Hợp Luật Sư NGUYỄN THU HƯƠNG, Esq

2114 Senter Rd, Suite 5. San Jose, CA 95112

Email: lsthuhuong@gmail.com

Website: http://www.lsthuhuong.com

http://www.lsthuhuong.net

 

LUẬT DÂN SỰ: Tai nạn xe cộ, nhà hàng, siêu thị.

LUẬT DI TRÚ: Bảo lãnh thân nhân, khiếu nại với sở di trú, chuyển diện, trục xuất.

LUẬT GIA ĐÌNH: Ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, quyền nuôi con.

DI CHÚC: Hoạch định tài sản, chúc thư, tranh tụng di sản, làm giám hộ.

LUẬT GIAO KÈO: Mua bán, sang nhượng, thương mại, địa ốc.

LUẬT PHÁ SẢN: Chapter 7 và Chapter 13.

LUẬT HÌNH SỰ: Tiểu hình, đại hình, ẩu đả, trộm cắp, bạo hành gia đình, trẻ em dưới tuổi vị thành niên phạm pháp.

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 đến thứ 6

9:00 AM – 5:00 PM

TEL: (408) 275-1626

FAX: (408) 550-1833

18/02/2016