VNEC MULTI TECHNOLOGY

Công ty VNEC MULTI TECHNOLOGY

Hoạt động nhiều năm trong các lĩnh vực:

- Thiết kế website chuyên nghiệp (Cập nhật công nghệ web mới nhất)

- Mạng máy tính và máy tính

- Hệ thống Camera

- Thiết kế hệ thống bán hàng cho các doanh nghiệp

- Thiết kế phần mềm quản lý và phần mềm ứng dụng

- Bán hàng trực tuyến

- Website: www.vnec.com

Phone: (408) 891.1779

18/02/2016